Õpetajad õpivad ikka koolivaheajal 👩‍🏫
Sel vaheajal oli meie õpetajatel kaks mõnusat koolitust.
📍 Esimesel koolitusel saadi ülevaade teadus- ja tõenduspõhistest arengut ja õppimist toetavatest teguritest ja omandati praktilised teadmised ja oskused õppimist toetava klassiruumi loomiseks. Koolitajaks Kriste Talving.
📍 Teisel koolitusel vaatasime õpetaja Ülle Juuse-Tumaku juhendamisel üle office.com võimalused, kordasime üle vajalikud digipädevused õppetöö sujuvaks korraldamiseks ning tegime tutvust tehisintellektiga.