Maanteeamet korraldab koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 5.–7. klasside õpilastele projekti  PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks just 814-aastased jalakäijad.
Projekti ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!
Kuna meie kool on ka juba projektis osaleja olnud, tegime sel aastal juba paigas olnud kohtadele värskendust. Markeerijateks olid seekord 7. klassi õpilased, kellest osa käis markeerimas ja osa osales klassivahelises viktroriinis. Ilm oli väga soosiv, päike paistis ja asfalt oli kuiv.
https://www.liikluskasvatus.ee/.../koo.../peatu-vaata-veendu