Tublid tulemused Aino Paju nimeliselt algklasside teatripäevalt.

Reedel, 30. oktoobril võõrustas maakonna koolide algklasside teatritruppe Kunda linna klubi. Meie õpilastel läks väga hästi! Näitleja preemiad said Kevin Leppikus, Aire-Maria Balõtšev ja Evelina Timošenko. Tunnustuse parimate kostüümide ja liikumise eest sai Kunda Ühisgümnaasiumi 3.-5. klasside kooliteater etenduse „Valesti söök“ eest. Laureaadiks osutus Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteatri 1-2. klasside trupp etendusega „Nõiatüdruk Iika tembutab jälle“. Nemad pääsesid edasi riigifestivalile. Parima näitleja preemiaga tunnustati Kätlin Kirsipuud 2. klassist.

Õnnitleme kõiki tublisid näitlejaid ning nende juhendajat Natalie Neiglat.