Juba VI korda korraldab Viru Instituut Virumaa noorte kodu-uurijate konkurssi. 20. oktoobril toimus Lääne-Viru Keskraamatukogus õpilaskonverents, kuhu olid kutsutud komisjoni poolt väljavalitud tööde autorid koos juhendajatega. Õpilased esitlesid oma töid. 

Kunda Ühisgümnaasiumist kutsuti konverentsile esinema 9. klassi õpilased Roomet Dõba oma loovtööga „Sugupuu uurimine“ (juhendaja Maarika Veski) ning Marta-Marliin Tsõganov tööga „Omaloominguline raamat“ (juhendaja Tiina Vanatoa). 

Tänukirjad said aga kõik õpilased, kelle tööd konkursile saadeti: Karolin Kriukov, Triini Tomson, Rety Eespere, Isabell Reskov, Anna Skvortsova, Alisa Bikejev. 

Tänati ka juhendajaid: Ülle Juuse-Tumak, Anne-Liisi Laaneste, Ekaterina Skvortsova. 

Õnnitleme õpilasi ja nende juhendajaid tublide tulemuste puhul!