8.a ja 8.b klass osalesid inimeseõpetuse tunni raames Jaan Aru e- tunnis "Mis on tehisaru?". Neuroteadlane ja TÜ arvutiteaduse instituudi kaasprofessor Jaan Aru rääkis tehisarust, selle erinevusest inimaruga ja tõi näiteid kuidas tehisaru saaks inimaruga koostööd teha.