11. märtsil osales 9. a klass Lahemaa rahvuspargi keskuses KIK õppeprogrammis Loodusvarad - kellele ja milleks?
Vaadati üle Eestis leiduvad loodusvarad ja mängiti läbi põnev aardejaht.