Möödunud laupäeval, 25.novembril käisid meie kooliteatri noored Jõgeval Betti Alverile pühendatud XXXI luulepäeval TÄHETUND 2023.
Konkursilt tuldi koju VÕIDUGA!

• LAUREAADID
• KEIDI-LY KASE - näitleja preemia
• EMILY LILLEOJA - näitleja preemia
• MARILEEN SAAR - näitleja preemia

Juhendaja Natalie Neigla soovib tänada:

- kooli juhtkonda transpordi ja osalustasu eest
- õpetajaid, kes ohverdasid oma tundidest meile proovide aegu
- Reti Kokk´a, kes salvestas etenduse muusika
- RIKHARD UUSTALUt, kes oskas hästi etendust helindada ja valgustada.
- Ruth Kaljundit, kelle kostüümid leidsid tunnustamist žürii poolt
- Kaire Rapurit, kes valmistas reklaamid ja kava lehed

Imeline koostöö on toonud koolile ja Kunda kultuurile tunnustuse!

PALJU ÕNNE MEILE KÕIGILE!