ESF programm "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul"

Täpsemalt saab projektig tutvuda siin.