Covid-19 ja koolielu korraldus

 1. Usaldusmeetmed
 • Maskide kandmine on koolis soovituslik. Vastavalt riigis või regioonis valitsevale olukorrale võidakse see vajadusel jooksvalt kohustuslikuks kehtestada.
 • Käte desinfintseerimine – kooli peaukse juures, garderoobis ja teise korruse vaheplatvormil on desojaamad.
 • Kõikides tualettides ja sööklas on saadaval kätepesu juhised, vahuseep ja kätepaber.
 • Koolis kasutatakse sundventilatsiooni ruumides, kus see on võimalik ning õhutatakse vahetundide ajal klassiruume.
 • Õppetööd korraldatakse nn mullides ehk rühma- või klassipõhiselt. Gümnaasiumiastet käsitletakse eraldi mullina.
 • Vastavalt ministeeriumi juhisele teevad mittevaktsineeritud kooli töötajad ühel korral nädalas antigeeni kiirtesti.
 1. Üritused
 • Planeeritud kooliüritused viiakse läbi vastavalt kehtivatele piirangutele.
 1. Õpilastele mõeldud (st külalisteta) ürituste läbiviimisel ei kohelda erinevalt vaktsineeritud Külalised koolis
 • Kooli esinema kutsutud külalistele kehtivad piirangud – tuleb esitada paberkandjal või elektroonselt PDF-failina tõend vaktsineerimiskuuri läbimisest, COVID-19 läbipõdemisest viimase kuue kuu jooksul või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi negatiivsest testitulemusest vastavalt riigis kehtivatele üldistele nõuetele, kusjuures tõendi kehtivust kontrollitakse.
 • Koolimajja teenust osutama tulnud isikutel ja lapsevanematel soovitame koolimajas kanda maski.
 1. Karantiinikord koolis

Et säilitada võimalikult suures osas kontaktõpe, on koolides toimunud lähikontaktidele loodud nn lihtsustatud karantiinikord, mille hulka kuulub koolis toimuv testimine (viib läbi kooliõde). Täpsemalt: https://www.kundakool.ee/oppetoo/covid-19#kaeitumine-nakkusjuhtumi-korral-koolis

Õpilased

Kõik haigustunnustega õpilased jäävad/lähevad koju ning võtavad ühendust perearstiga.

Haigustunnusteta õpilased:

 1. 11-aastased ja nooremad õpilased: ei pea tegema teste ja jätkavad tavapäraselt kontaktõppes (ka huviringides).
 2. 12-18-aastased õpilased ja õpilased, kes saavad algaval õppeaastal 19-aastaseks:
 • vaktsineeritud (või haiguse läbipõdenud) õpilased: ei pea tegema teste ja jätkavad tavapäraselt kontaktõppes (ka huviringides);
 • vaktsineerimata õpilased, kelle puhul on antud nõusolek testimiseks:

(1) peavad tegema esimesel võimalusel koolis kiirtesti – positiivse tulemuse korral peavad jääma koju karantiini (ei saa osaleda kontaktõppes), negatiivse tulemuse korral jätkavad kontaktõppes (aga mitte huviringides);

(2) peavad vähemalt 72 tundi pärast kiirtesti tegema PCR-testi – positiivse tulemuse korral peavad jääma koju karantiini (ei saa osaleda kontaktõppes), negatiivse tulemuse korral jätkavad kontaktõppes (ka huviringides);

 • vaktsineerimata õpilased, kelle puhul ei ole antud nõusolekut testimiseks: peavad jääma koju karantiini.
 1. 19-aastased või vanemad õpilased (kes on õppeaasta alguseks juba vähemalt 19-aastased): kehtivad tavapärased karantiinireeglid.

Õpetajad

Kõik haigustunnustega õpetajad jäävad/lähevad koju ning võtavad ühendust perearstiga. Edasine kehtib haigustunnusteta õpetajate kohta.

Vaktsineeritud (või haiguse läbipõdenud) õpetajad: ei pea jääma karantiini ja jätkavad tavapäraselt.

Mittevaktsineeritud või läbipõdemata õpetajad jäävad lähikontakti puhul karantiini tavapärases korras.

 1. Lähikontaktsuse juhtum koolis

Õpilane/vanem teavitab kooli (klassijuhatajat) positiivsest koroonatestist (nakatumisest). Klassijuhataja edastab info kooli juhtkonnale.

Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde) kaardistab koostöös kooli juhtkonnaga lähikontaktsed õpilased. Vastavalt ministeeriumi juhistele toimub lähikontaktsete kaardistamine koostöös Terviseametiga.

Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde) viib lähikontaktsete õpilastega läbi asjakohased toimingud, sh karantiini suunamise ja testimise. Alaealiste õpilaste puhul teavitab kooliõde õpilase karantiini suunamisest (sh vajadusel positiivsest testist) vanemat.

Kooli juhtkond või klassijuhataja teavitavad vastavalt võimalustele vastavat klassi ja/või vanemaid juhtumi asjaoludest.

Käitumine nakkusjuhtumi korral koolis

kuidas-kaeituda-nakkusjuhtumi-korral-haridusasutuses