Ringitunde on nädalas kaks, üks eesti kodukeelega ja teine vene kodukeelega lastele. Tunnis tutvuvad lapsed vene keele sõnadega, enda tutvustamise ja viisakustega, lühikeste luuletustega, ringmängudega. Tunnis käsitletavad teemavaldkonnad on: mina ja teised, minu sõbrad, kool, aastaajad, mänguasjad.

Vene keelt kõnelevate laste probleemiks on vähene huvi emakeeles ilmunud raamatute vastu. Vähene kultuuriteadlikkus vene kultuurist, kesine sõnavara, ei teata enam vanasõnu ega kõnekäände. Neljapäevases ringitunnis tutvub osaleja vene tähestikuga, hääldusega, klassikaga ja multifilmi kangelastega. Suhtlemise käigus rikastub emakeele sõnavara ja suureneb omaealiste vene lastega suhtlus.

Juhendaja Jelena Botškova.