Arvutiringis on võimalik õpilastel arendada oma oskusi arvuti kasutamisel. Luuakse teemakohaseid graafikatöid ja esitlusi. Animeeritakse ja helindatakse graafikat. Kasutatakse erinevat rakendustarkvara arvutidokumentide loomisel, õpitakse turvaliselt Internetti kasutama ja sealt vajalikku informatsiooni leidma.

Juhendaja Gunnar Roov